Stawka za 1000 zzs – ile to stron?

Stawka za 1000 zzs – ile to stron?

Zzs to popularna jednostka przeliczeniowa służąca do wyliczania objętości tekstu pisanego. Najpowszechniej stosowana jest przede wszystkim w branży marketingu internetowego, ale spotkać się z nią możemy również przy wydawaniu książki lub innych utworów pisanych. Wbrew pozorom jednostka ta nie umożliwia precyzyjnego obliczenia liczby stron, ale dobrze się sprawdza do wyliczenia wynagrodzenia w zawodach kreatywnych. Jak działa przelicznik zzs i na czym polega?

1000 zzs – skąd wziął się ten przelicznik?

Tajemniczy skrót zzs oznacza znaki ze spacjami. To bardzo popularna jednostka obliczeniowa służąca do precyzyjnego pomiaru objętości napisanego tekstu. Wyrażana jest najczęściej w formule 1000 znaków ze spacjami. Jej początki sięgają branży wydawniczej i introligatorskiej pod koniec XX wieku. Dokładne obliczenie objętości tekstu w taki sposób możliwe stało się dzięki rozwojowi technologicznemu i wprowadzeniu pierwszych programów komputerowych do edycji tekstu. To właśnie w nich możemy za pomocą zaledwie dwóch “kliknięć” sprawdzić, ile znaków ze spacjami posiada cały tekst lub zaznaczony fragment dokumentu. Zgodnie z nazwą przy tym pomiarze objętości bierze się pod uwagę:

  • wszystkie znaki – litery, cyfry, znaki specjalne, znaki interpunkcyjne, symbole,
  • wszystkie spacje znajdujące się w badanym fragmencie tekstu.

1000 zzs to także jednostka używana do przeliczenia, jakie wynagrodzenie przysługuje pisarzowi. Najczęściej jednak nie stosuje się jej w branży wydawniczej, a marketingu internetowego. Jako przelicznik stawki 1000 znaków ze spacjami najbardziej dotyczy osób od copywritingu i content writerów, czyli tych, którzy odpowiadają za tworzenie treści między innymi na potrzeby serwisów internetowych. Alternatywną stawką jest liczba znaków bez spacji (zbs).

1000 znaków ze spacjami – ile to stron?

Wbrew pozorom omawiana jednostka nie umożliwia precyzyjnego obliczenia liczby stron. Czy istnieje zatem jednoznaczna odpowiedź na pytanie: 1000 znaków ze spacjami – ile to stron? W przypadku tak sformułowanego problemu można kierować się uniwersalnym, uogólnionym przelicznikiem, według którego 1000 zzs to ok. 1/3 strony A4.
Objętość taka może przybierać różne formy. Czasem 1000 zzs to dłuższa lista wypunktowana, czasem cały akapit, a czasem jedynie kilka dłuższych zdań. Wynika to z faktu, że sposób pisania każdego człowieka jest jednak inny.

Content Cloud – profesjonalna agencja copywriterska

Wszyscy mamy naturalne skłonności do wykorzystywania w języku pisanym utartych, indywidualnych sformułowań. Niektóre pojawią się częściej, inne rzadziej. Jedne będą miały większą objętość, np. spójnik ponieważ, inne mniejszą, choć znaczenie pozostanie identyczne (np. spójnik bo, gdyż). To wszystko sprawia, że wynik obliczeń objętości może być zupełnie różny dla poszczególnych partii tekstu 1000 znaków ze spacjami. Ile to stron to kwestia, która będzie więc zależała od indywidualnego sposobu tworzenia treści na strony internetowe.

Jaka jest średnia stawka za 1000 zzs?

Copywriterzy i contentwriterzy najczęściej rozliczają się za objętość oddanego i zaakceptowanego do publikacji tekstu. Tak więc ile kosztuje copywriting? Stawka za 1000 znaków ze spacjami wynosi już od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych netto. Szczegółowa wycena jest jednak zależna od wielu różnych czynników takich, jak:

  • rodzaj treści – artykuły blogowe, specjalistyczne, opisy produktów, newslettering,
  • szczegóły zlecenia – typ współpracy i rozliczeń (UoD/UoZ/UoP/B2B), horyzont czasowy zlecenia,
  • szczegółowe wytyczne – np. wytyczne pod pozycjonowanie stron,
  • język publikacji.

Z powyższych powodów stawka za 1000 zzs może wynosić zarówno 14 złotych, jak i 50 złotych netto. Należy przy tym zauważyć, że faktyczna wysokość wynagrodzenia “na rękę” zależy także od sposobu rozliczeń i ewentualnych obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych.