Project manager – kto to i czym się zajmuje?

Project manager – kto to i czym się zajmuje?

W realizacji projektów nieraz wymagana jest współpraca kilku specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach. Aby projekt mógł być wykonany poprawnie i w krótszym czasie potrzebna jest także osoba, która będzie nadzorowała i zarządzała wykonywanymi pracami. Co robi project manager, ile zarabia i czego wymagają od niego pracodawcy?

Project manager – kto to jest?

Project manager jest osobą, która zajmuje się zarządzaniem projektem na każdym etapie jego realizacji. Jest odpowiedzialny za podział zadań ekspertów, odpowiednie rozplanowanie działań dla większej optymalizacji czasu i efektywności pracy. Odpowiada również przed kierownictwem, często współpracuje z działem marketingu i sprzedaży. Warto wspomnieć, że najlepiej, kiedy project manager posiada odpowiednie doświadczenie czy wykształcenie związane z rodzajem koordynowanych prac – specjalista tego rodzaju nadzorując projekt, powinien też kontrolować osoby w nim uczestniczące, więc najlepiej gdy jest ekspertem z danej dziedziny. Specjalistyczne doradztwo w e-commerce.

Project manager – co robi?

Project manager, zwany również kierownikiem projektu, zajmuje się przede wszystkim nadzorowaniem i zarządzaniem projektem.

Co robi projekt manager?

  • opracowuje biznesplan,
  • planuje działania,
  • kontroluje postęp prac,
  • nadzoruje budżet,
  • tworzy raporty dla przełożonych czy klientów,
  • uczestniczy w spotkaniach
  • współpracuje z innymi project managerami i/lub innymi działami.

Powyższa lista to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W praktyce project manager ma bardzo specyficzną pracę, dlatego i wykonywanie przez niego działania są różne. Wiele zależy bowiem od zespołu, branży, wielkości projektu, jego budżetu czy zakresu, jaki wykonuje (czasami może odpowiadać za np. kampanię marketingową produktu, czasami również za tego produktu stworzenie, dystrybucję, kontrolę jakości etc.).

Jaki powinien być dobry project manager?

Co robi dobry project manager? Przede wszystkim komunikuje się z wieloma pracownikami, klientami i przełożonymi. Musi więc być osobą komunikatywną, jednocześnie lubiącą wyzwania i zorganizowaną. Powinien mieć zdolności przywódcze i umiejętność “przebicia” się przez grupę, dzięki czemu będzie cieszyć się większym respektem, co także ważne jest dla całego zespołu.

Integracje sklepów internetowych

Pracę kierownika projektu można podzielić na trzy kategorie – są to zobowiązania wobec projektów, zespołu oraz interesariuszy (klienta, przełożonego). Project manager (pod kątem obowiązków wobec zespołu) kompletuje zespół, oddelegowuje zadania, tworząc etapy realizacji, posiłkując się właściwym wyznaczaniem deadlinów. Zapobiega problemom i pomaga w  razie kłopotów podczas realizacji zadania. Ocenia też wydajność pracowników. Natomiast biorąc pod uwagę odpowiedzialność wobec samego projektu, wytycza cele biznesowe i określa budżet. Definiuje zadania, które będą musiały być wykonane, oceniając też ryzyka związane z projektem. Obowiązki wobec interesariuszy to podtrzymanie dobrych relacji odbiorcy z wykonawcą. Project manager dba o to, żeby każda strona dysponowała potrzebnymi informacjami.

Integracje i Doradztwo – Content Cloud

Można szybko zauważyć, że project manager powinien, a nawet musi mieć dobrze rozwinięte umiejętności miękkie. Dzięki temu może się szybko i skutecznie dogadywać z pracownikami, tj. wykonawcami projektu, a także osobami zlecającymi. To jednak nie wszystko, ponieważ jeśli nie jest specjalistą w branży, nie będzie w stanie zrozumieć wszystkiego, co przekazuje mu zespół – jednocześnie będzie mieć problem z przekazaniem rzetelnej wiedzy klientowi. Tak więc project manager IT musi być dobrym informatykiem, project manager projektu marketingowego musi się znać na kampaniach reklamowych etc.

Ile zarabia project manager?

Project manager to specjalista, który zarabia około 7 tysięcy złotych brutto. Zwykle podpisuje z pracodawcą umowę o pracę lub współpracują na zasadzie B2B. Wiele zależy od branży, ponieważ kierownik projektu może liczyć na większe zarobki, jeśli sprawa dotyczy projektu IT. Warto wspomnieć, że project manager to zawód stosunkowo młody. Również z tego powodu znaczna większość ekspertów tego typu to osoby młode. Trzeba mieć także świadomość, że wysokość zarobków jest zależna od wielkości projektu czy doświadczenia, ponieważ junior project manager nie otrzyma takiej wypłaty, jak ekspert z kilku, nieraz kilkunastoletnim doświadczeniem na podobnym stanowisku.

Nie da się zaprzeczać, że praca project managera jest wymagająca, jednak także jego zarobki są bardzo dobre. Jest to stanowisko przeznaczone dla osób zorganizowanych, odważnych, odpowiedzialnych i nielubiących rutyny.